انواع لیزر جوشگاری فلزاتانواع لیزر حکاکی فلزاتانواع لیزرهای تمیزکاری فلزات

پیشنهادات شگفت انگیز


دسته بندی لیزرهای صنعتی

راه اندازی کسب و کار با لیزر ؟!


LI-F-Weld-Pro

دستگاه لیزر فایبر جوش صنعتی فلزات

650,000,000  تومان
595,000,000  تومان
LI-CO2-6090-Iran

دستگاه لیزر CO2 برش غیرفلزات 60 در 90

230,000,000  تومان
210,000,000  تومان
LI-CO2-14090-Iran

دستگاه لیزر CO2 برش غیرفلزات 140 در 90

275,000,000  تومان
250,000,000  تومان