انواع لیزرهای برش فلزاتانواع لیزر جوشگاری فلزاتانواع لیزرهای تمیزکاری فلزاتانواع لیزر حکاکی فلزات

راه اندازی کسب و کار با لیزر ؟!

راه حل لیزری ما ....LI-CO2-1490-Iran

دستگاه لیزر CO2 برش غیرفلزات 140 در 90

185,000,000  تومان
165,000,000  تومان