چه موادی را میتوان با لیزر CO2 حکاکی کرد یا برید؟

چه موادی را میتوان با لیزر CO2 حکاکی کرد یا برید؟

مواد مورد استفاده همان چیزی است که هنگام انتخاب برش لیزری یا حکاکی لیزری باید بیشترین توجه به آن را داشته باشید. سایت LSAEIR برخی از راهنمای مواد برش لیزری را به ترتیب حرف الفبای انگلیسی به شما ارائه می دهد تا در مورد توانایی لیزر برای برش ماده رایج در هر صنعتی بیشتر بدانید.

ادامه مطلب ...